Kategoriler
Uncategorized

MISIR TARİHİNDE KADIN HAKLARI

Sevgili okurlar bugün Mısır tarihinde ki kadın haklarına değineceğiz.
Eski Mısır’da çağına göre kadınlara en çok hak veren ülkelerden biridir. Bu dönemde toplumsal sınıflar olmasına rağmen her katmanda kadın ve erkek hemen hemen eşitti. Toplumda cinsiyet ayrımı bulunmayıp insani karakterler ön plana çıkmıştır. Erkekler gibi kadınlarda tahta oturabilme hakları vardı sadece tahtla sınırlı değil aynı zamanda siyasi, idari dini veya sosyal faaliyetlerde bulunma ve çalışma hakkına sahipti. Eski Mısır’ın hükümdarlık sisteminde kadının tahta çıkma hakkı
Bulunmaktaydı. Tahta oturanlar arasında Kraliçe Hınt-Kavs, Kraliçe Nit-Ikrıt, Kraliçe Nefru-ra, Kraliçe Tavserte, Kraliçe Kleopatra gibi birçok kadın tahta çıkmıştır. Kadına karşı tutundukları bu tavırda dini inanışların etkisi çok fazlaydı kadınlar kutsal sayılıyordu. Mısır inanç sisteminde bulunan Tanrı Maet’in kanunlarına göre kadınlara karşı saygılı olmak gerekiyor. Bu yüzden kadına yapılan haksızlığı tanrıya yapılmış bir saygısızlık olarak algılamaktaydılar. Neredeyse tüm toplumlarda yaygın olan babaerkil anlayışından dolayı isimlerinin önüne baba isimlerini söylerken, Eski Mısır’da isimden sonra anne isimleri zikredilirdi. Eski Mısır kanunlarına göre erkek ne zaman isterse eşini boşayabilirdi.
Boşanma süreci fazla karmaşık olmayıp sadece eşler arasındaki evlilik
sözleşmesi şahitler huzurunda iptal edilirdi. Yine de boşanmanın erkek tarafına
getirdiği maddi yük yüzünden toplum içinde çok fazla tercih edilmemiştir. Eski Mısır’da bir diğer yaygın olan adet ise evlilik sözleşmesidir. Evlilik sözleşmesinin içeriğinde her iki tarafın da evlenen çift
için verdikleri ev, kullanılacak eşya, tarla, canlı hayvanlar gibi maddi öğeler
pahası ile birlikte yazılırdı. Bu sözleşmenin en önemli özelliği ise boşanma
durumunda erkeğin kadına vereceği para veya mülklerin de kaydedilmesidir.

Günümüz Mısır devletinde kadın hakları

Dünyada kadın haklarının en çok hiçe sayıldığı devlet diyebiliriz. Kadınlara her türlü zulüm yapılıyor. Günümüzde eskinin aksine kadınlara zulüm artmış erkekler kadınlardan kat kat fazla hakka sahip olmuş durumda. Artık yeter kadın erkek eşittir

Kategoriler
Uncategorized

KADININ TOPLUMDA Kİ YERİ

21. Yüzyılda olmamıza rağmen kadın erkek eşitliği tam olarak sağlanamamış bir çok toplumda kadına köle gözüyle bakılmaya devam ediyor. mesela neden önce erkekler yemek yiyor daha sonra kadınlar yiyor? ya da neden erkekler masada kadınlar yer sofrasında yemek yiyor? bunların hepsi eşitsizliğin en büyük belirtileri. Kadınların da direnişiyle bu durum değişebilir. Düşünsenize erkeklerle kadınlar aynı sofrada yemek yiyor. kadınlarda erkeklerle birlikte masada yemek yiyor. kızların okuma oranı artıyor.elbette ki bunların hepsi çok güzel hayaller gelin hep beraber bu eşitliği sağlayalım. Burada aileninde çok büyük etkisi var mantık çerçevesinde düşündüğümüzde bu eşitliğe inanmayan bir aileden bu eşitliğe inanan bir çocuğun çıkması çok zordur.