Kategoriler
tarihte kadın hakları

ARABİSTAN TARİHİNDE KADIN HAKLARI

Sevgili okurlar bugün Arabistan tarihinde kadın haklarına göz atacağız.
CAHİLİYE DÖNEMİ

Bu dönem Arabistan kadınlarının en çok aşağılandığı dönem olarak nitelendirmekte bir sakınca bulmuyorum. Bu toplumdaki kadınların neler yaşadığına bakalım
Erkek iki kız kardeşle evlenebilir sınırsız kadınla evlenebilirdi
Bu dönemde yaygınlığı konusunda net bir bilgi bulunmayan kızlarını diri diri gömmeleri gibi bir adetleri vardır ama bunun yaygınlığı konusunda birçok görüş vardır. Elbette ki bu kızları gömme adetlerine uydurdukları iki kılıf vardır. Birincisi: ekonomilerinin yetersiz olduğunu söylerler.
İkincisi: savaş durumunda kadınların esir düşüp köle pazarlarında satılma ihtimali olduğu için gömdüklerini söylerler.
Bir baba kızına sormadan kızına istemeye gelenlere verebiliyordu.
Bir kadının kocası öldüğü zaman miras kadına değil erkeğin ailesine verilir kadın ailesinin evine geri gönderilirdi.
Arabistan’da kadının şahitliği kabul edilmezdi.
Bu adetler çok yaygın adetler olup olmadığı tartışma konusudur çünkü kadına değer veren Arap kabileleri vardır.
İSLAMİYET DÖNEMİNDE ARABİSTAN’DA KADIN HAKLARI

Arabistan tarihinde kadınların en çok hak elde ettiği dönem diyebiliriz.
Kızlar artık diri diri gömülmesi yasaklandı.
Kadınlar miras, evlilik, sosyal hayat konularında birçok hak kazandı.
İslamiyet tarihinde kadın hakları yazımda bu konuyu daha ayrıntılı açıklayacağım
SUUDİ ARABİSTAN’DA KADIN HAKLARI

1955 yılında kızların okula gitmesine izin verildi
2001 yılında kadınlar artık kimlik sahibi oldu. Elbette ki bu kimlik kadından sorumlu olan erkeğin izniyle çıkartılıyor ayrıca kimlik erkekte kalıyor
2005 yılında zorla evlilik yasaklansa da evlilik sözleşmesi kızın babasıyla eşi arasında yapılmaya devam edildi
2009 yılında ilk kadın bakan yardımcısı seçildi.
2013 yılında kadınların bisiklet ve motosiklet kullanmalarına izin verildi. Ancak bazı şartlar vardı bunlar: yalnızca eğlence ve dinlenme yerlerinde, İslami usullere uygun şekilde örtülü olmak şartıyla ve bir akrabalarının refakatinde. Aynı sene danışma şurasında 30 kadın görevlendirildi.
2015 yılında kadınlara seçme ve seçilme hakkı verildi. Bu seçimlerde 20 kadın belediye yönetimine girmeyi başardı
2018 yılında kadınların araba kullanmalarına izin verildi.
2019 yılında kadınlar artık eşlerinden veya babalarından izin almadan pasaport çıkarma hakkı. Erkek refakati olmadan araç kullanma hakkı verildi.

Kategoriler
tarihte kadın hakları

Çin tarihinde kadın hakları

Sevgili okurlar bugün Çin’de kadın haklarını konu alacağız. Çin’de ilk dönemler kadının yeri doğum olayında erkeğin rolü bilinmediği için kutsallaştırılmıştır. Kadının karnında hayata yeniden gelme inancı onu ileriki zamanlarda ‘Ana Tanrıça’ statüsüne kadar getirmiştir. Kadının bu kutsallığı fiziksel gücün ön plana çıkması ile birlikte kadın yavaş yavaş ikinci plana düşmüş günümüz ataerkliği yayılmaya başlanmıştır. patriarkal komünler en sonda 2000 yıl süren köle toplumuna dönüşmüş ve kadının adı Çin tarihi sayfalarında ikinci sınıfa itilmiştir. İki bin yıl süren kölelik toplumundan M.Ö. 221’de Qin Hanedanlığı ile birlikte feodalizme geçilmiştir. Çin’de kadınlar evlenmeden önce babalarına, evlendikten sonra kocalarına ve kocaları öldükten sonra oğullarına itaat etmek zorundadır. Ataerkil öğreti çok uzun zamandan beri zihinlere bu şekilde kazınmıştır. Erkek çocuğuna sahip olmak kadına statü kazındırır. Bu yüzden erkek çocuğuna sahip olmak çok önemlidir. Kız çocuğuna evlenip gidecek misafir gözüyle bakılır. Erkek çocuk doğduğunda yatakta yatırılıp en güzel oyuncaklar verilirken kız çocuğu doğumu daha çok yas havasındadır ve yerde yatırılarak ‘misafir’ izlenimi verilir. Çin’de bilinen ilk tarihçi kadınlardan Ban Zhao (M.S. 45- 116) kadınlara öğüt vermek amaçlı yazdığı kitapta; (Lessons for Women) kadınlar yüksek sesle gülmemeli, eşlerinin sözünden çıkmamalı gibi öğütler bulunmaktadır. Kadınların ikinci planda olmasının kadınlar tarafından da bir doğa kanunuymuş gibi algılanmasının iki bin yıl öncesi de olsa en güzel kanıtlarından biridir. Kadınların ikinci planda olmayı içselleştirmesi ne yazık ki günümüzde hala mevcuttur. Neredeyse tüm toplumlar kadını zamanında ikinci plana atmış bugün Çin’de kadın hakları üzerine kanunlar olsada halen kadınlar ikinci planda kadınların dayanışması sayesinde bu durum değişebilir.