Kategoriler
Uncategorized

MISIR TARİHİNDE KADIN HAKLARI

Sevgili okurlar bugün Mısır tarihinde ki kadın haklarına değineceğiz.
Eski Mısır’da çağına göre kadınlara en çok hak veren ülkelerden biridir. Bu dönemde toplumsal sınıflar olmasına rağmen her katmanda kadın ve erkek hemen hemen eşitti. Toplumda cinsiyet ayrımı bulunmayıp insani karakterler ön plana çıkmıştır. Erkekler gibi kadınlarda tahta oturabilme hakları vardı sadece tahtla sınırlı değil aynı zamanda siyasi, idari dini veya sosyal faaliyetlerde bulunma ve çalışma hakkına sahipti. Eski Mısır’ın hükümdarlık sisteminde kadının tahta çıkma hakkı
Bulunmaktaydı. Tahta oturanlar arasında Kraliçe Hınt-Kavs, Kraliçe Nit-Ikrıt, Kraliçe Nefru-ra, Kraliçe Tavserte, Kraliçe Kleopatra gibi birçok kadın tahta çıkmıştır. Kadına karşı tutundukları bu tavırda dini inanışların etkisi çok fazlaydı kadınlar kutsal sayılıyordu. Mısır inanç sisteminde bulunan Tanrı Maet’in kanunlarına göre kadınlara karşı saygılı olmak gerekiyor. Bu yüzden kadına yapılan haksızlığı tanrıya yapılmış bir saygısızlık olarak algılamaktaydılar. Neredeyse tüm toplumlarda yaygın olan babaerkil anlayışından dolayı isimlerinin önüne baba isimlerini söylerken, Eski Mısır’da isimden sonra anne isimleri zikredilirdi. Eski Mısır kanunlarına göre erkek ne zaman isterse eşini boşayabilirdi.
Boşanma süreci fazla karmaşık olmayıp sadece eşler arasındaki evlilik
sözleşmesi şahitler huzurunda iptal edilirdi. Yine de boşanmanın erkek tarafına
getirdiği maddi yük yüzünden toplum içinde çok fazla tercih edilmemiştir. Eski Mısır’da bir diğer yaygın olan adet ise evlilik sözleşmesidir. Evlilik sözleşmesinin içeriğinde her iki tarafın da evlenen çift
için verdikleri ev, kullanılacak eşya, tarla, canlı hayvanlar gibi maddi öğeler
pahası ile birlikte yazılırdı. Bu sözleşmenin en önemli özelliği ise boşanma
durumunda erkeğin kadına vereceği para veya mülklerin de kaydedilmesidir.

Günümüz Mısır devletinde kadın hakları

Dünyada kadın haklarının en çok hiçe sayıldığı devlet diyebiliriz. Kadınlara her türlü zulüm yapılıyor. Günümüzde eskinin aksine kadınlara zulüm artmış erkekler kadınlardan kat kat fazla hakka sahip olmuş durumda. Artık yeter kadın erkek eşittir

Kategoriler
tarihte kadın hakları

ARABİSTAN TARİHİNDE KADIN HAKLARI

Sevgili okurlar bugün Arabistan tarihinde kadın haklarına göz atacağız.
CAHİLİYE DÖNEMİ

Bu dönem Arabistan kadınlarının en çok aşağılandığı dönem olarak nitelendirmekte bir sakınca bulmuyorum. Bu toplumdaki kadınların neler yaşadığına bakalım
Erkek iki kız kardeşle evlenebilir sınırsız kadınla evlenebilirdi
Bu dönemde yaygınlığı konusunda net bir bilgi bulunmayan kızlarını diri diri gömmeleri gibi bir adetleri vardır ama bunun yaygınlığı konusunda birçok görüş vardır. Elbette ki bu kızları gömme adetlerine uydurdukları iki kılıf vardır. Birincisi: ekonomilerinin yetersiz olduğunu söylerler.
İkincisi: savaş durumunda kadınların esir düşüp köle pazarlarında satılma ihtimali olduğu için gömdüklerini söylerler.
Bir baba kızına sormadan kızına istemeye gelenlere verebiliyordu.
Bir kadının kocası öldüğü zaman miras kadına değil erkeğin ailesine verilir kadın ailesinin evine geri gönderilirdi.
Arabistan’da kadının şahitliği kabul edilmezdi.
Bu adetler çok yaygın adetler olup olmadığı tartışma konusudur çünkü kadına değer veren Arap kabileleri vardır.
İSLAMİYET DÖNEMİNDE ARABİSTAN’DA KADIN HAKLARI

Arabistan tarihinde kadınların en çok hak elde ettiği dönem diyebiliriz.
Kızlar artık diri diri gömülmesi yasaklandı.
Kadınlar miras, evlilik, sosyal hayat konularında birçok hak kazandı.
İslamiyet tarihinde kadın hakları yazımda bu konuyu daha ayrıntılı açıklayacağım
SUUDİ ARABİSTAN’DA KADIN HAKLARI

1955 yılında kızların okula gitmesine izin verildi
2001 yılında kadınlar artık kimlik sahibi oldu. Elbette ki bu kimlik kadından sorumlu olan erkeğin izniyle çıkartılıyor ayrıca kimlik erkekte kalıyor
2005 yılında zorla evlilik yasaklansa da evlilik sözleşmesi kızın babasıyla eşi arasında yapılmaya devam edildi
2009 yılında ilk kadın bakan yardımcısı seçildi.
2013 yılında kadınların bisiklet ve motosiklet kullanmalarına izin verildi. Ancak bazı şartlar vardı bunlar: yalnızca eğlence ve dinlenme yerlerinde, İslami usullere uygun şekilde örtülü olmak şartıyla ve bir akrabalarının refakatinde. Aynı sene danışma şurasında 30 kadın görevlendirildi.
2015 yılında kadınlara seçme ve seçilme hakkı verildi. Bu seçimlerde 20 kadın belediye yönetimine girmeyi başardı
2018 yılında kadınların araba kullanmalarına izin verildi.
2019 yılında kadınlar artık eşlerinden veya babalarından izin almadan pasaport çıkarma hakkı. Erkek refakati olmadan araç kullanma hakkı verildi.